Beredskapsledelsen - oppsummerende møte

Beredskapsledelsen har hatt oppsummerende møte torsdag morgen etter uværet «Ingunn». 

Kort oppsummering

Det er ikke meldt om alvorlige hendelser, men noen mindre hendelser med materielle skader.

Det var strømutfall flere steder på øya i perioder i går kveld. Pr nå er det fortsatt strømutfall på Ringsøya.

 

Råd og anbefalinger ble fulgt

Smøla kommune takker innbyggere som har fulgt råd og anbefalinger. En stor takk også til egne ansatte og samarbeidsparter som har bidratt til at vi har kunnet opprettholde gode tjenester for våre innbyggere.