Bassengtilbud

Arbeidsmiljøutvalget gjorde et vedtak 18.03.2015 om at gratis bassengtilbud for ansatte i Smøla kommune skal videreføres.

 

Arbeidsmiljøutvalget har fastsatt følgende retningslinjer for tiltaket:

  • ordningen gjelder for faste ansatte og vikarer/midlertidige ansatte som har en gitt stillingsprosent. Tilkallingsvikarer og ansattes familiemedlemmer omfattes ikke av ordningen.
  • svømmebassenget benyttes til dette formål innenfor svømmehallens offisielle åpningstider.
  • det føres liste over de som benytter seg av dette tilbudet. Listen sendes Smøla kommune hvert halvår. Dette organiseres av bassengvakten.

Svømmehallen på Bakkamyra er normalt åpen i tidsrommet fra midten av oktober til slutten av mars. Det holdes stengt i skolens jule- og vinterferie.

Åpningstider for svømmehallen  
Dag Tid
Onsdag 18 - 20: åpent for alle
  20 - 21: kun damer
Søndag 18 - 20: åpent for alle