Ladestasjon for el-bil på Smøla

Ladestasjon for el-bil finner du bak Smølasenteret på Hopen.

For å komme til ladestasjonen må du kjøre forbi Smøla barne- og ungdomsskole. Deretter tar du til venstre like etter parkeringsplassen.

Ladestasjonen er ikke kommunal.

Nr. på ladestasjonen: 13 93 757 - oppgis ved innmelding av feil

Les mer om ladestasjonen her