Beredskapsledelse

Beredskapsledelsen er et operativt organ som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen. Enhetsleder helse - og omsorg leder den helsemessige og sosiale delen av beredskapsarbeidet.

BEREDSKAPSLEDELSE

Ordfører

Roksvåg, Svein

 

975 98 966
 

Kommunedirektør

 

Eckhoff, Birgit Iversen

 

934 61 011

Kommunalsjef

 

Lie, Jørn

 

995 63 267

Kommunalsjef

 

 

 

 

Leder publikumssenter

Skomsøy, Oddrun

938 52 266

Enhetsleder TVB

 

 

 

 

Enhetsleder helse og omsorg

Lervik, Inger-Lise

907 83 615

Varaordfører

Andersen, Kjersti

 

901 45 532