Forsterket ekom-kommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har i samarbeid med mobiltilbydere med egen nett i Norge, opprettet et program for etablering av forsterket ekom i utpekte områder i landets kommuner. 

Tiltakene for å gjøre Smøla til en forsterket ekom-kommune er nå ferdigstilt.

 

 

Målsetningene i programmet for forsterket ekom er å etablere ett område i landets kommuner hvor lokal kriseledelse , samt den øvrige befolkningen, skal kunne ha et sted i nærområdet der de kan bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder, selv ved bortfall av strøm over lengre tid.

Med forsterket ekom menes sikring av nødstrøm-kapasitet i minimum 3 døgn til basestasjoner og til viktige sambandsknutepunkt i ekomnettene frem til de utpekte områder. I tillegg er basestasjonene som dekker de utpekte områdene utstyrt med reservesamband.

Hvor er dette området i Smøla kommune?

Konkret er området rundt rådhuset utbygget med forsterket ekom. Her skal kommunens kriseledelse og befolkningen forøvrig kunne bruke mobiltelefon og mobilt bredbånd under og etter et ekstremvær, selv om strømmen skulle være borte over lengre tid. Det er ingen garanti for å oppnå forbindelse med mobilen. Tiltakene vil imidlertid gi en betydelig bedre sikkerhet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd enn det som var tilfelle før forsterkningen.

Utbedringstiltakene er finansiert med midler bevilget over Statsbudsjettet.