Psykososialt kriseteam

Ved behov for akutt psykososial krisehjelp har Smøla kommune et kommunalt krise- og omsorgsteam. Ved akutt krise i legevaktsammenheng har vakthavende lege ansvar for å kontakte teamet. Teamet kan også kontaktes av politiet, brannvesen, helseforetaket og andre. Ved akutt behov kan også publikum på eget initiativ kontakte krise- og omsorgsteamet.

Kriseteamet er basert på frivillighet og har ingen reell vaktfunksjon.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam
Navn Telefon Stilling
Inger-Lise Lervik 907 83 615 - 902 36 727 Enhetsleder Helse
Bente W. Berg 959 93 130 NAV-leder
Guri Bae Solvang 916 80 033 Klinisk sosionom
Leif Ole Torske Husfest 408 60 721 Prest (vikar)

 

Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og kontaktes når flere personer rammes i forbindelse med f. eks:

- Ulykke som medfører fare for tap av menneskeliv
- Plutselig og uventet dødsfall
- Ulykker med store menneskelige skader
- Selvmordsfare, selvmordsforsøk eller gjennomført selvmord
- Ulykker der faren for egne liv (innsatspersonellet) har vært stor