Ergoterapeut

Ergoterapitjenesten er en del av det kommunale helsetilbudet for barn, unge, voksne og eldre.
Smøla kommune har 50 % stilling som ergoterapeut i enhet helse- og omsorg.

Besøksadresse

Smøla helsesenter, Straumen

Telefon/E-post

71 45 46 60

Kontortid kl 08 - 15.30 mandag og onsdag + fredag i oddetallsuker