Økonomi

Ansvarsområde økonomi

Budsjett og økonomiplan
Regnskap (inkl KF)
Fakturering og innfordring av kommunale krav
Finansforvaltning
Drift av datasystemer innenfor økonomiområdet
Eiendomsskatt

Saksbehandling økonomi

Innkjøp

Kommunal eierskapsoppfølging

 

Ansvarsområde skatt

Alle henvendelser rettes til Nordmøre Kemnerkontor.

Telefon: 71 57 40 00