Forliksrådet

Sekretariatfunksjon for forliksrådet utføres av politiet som en sivil oppgave.

Telefon: 70 11 87 00.

Medlemmer i forliksrådet 2021 - 2024

Medlem Varamedlem
Kjersti Andersen 1. Ragnhild Rødahl
Jørgen Lie 2. Mikal Arild Eines
Alf Egil Olsen 3. Håvard Dyrnes

Leder: Kjersti Andersen

 

Møtefullmektiger for forliksrådet i perioden 2021-2024:

Møtefullmektiger er partenes representanter i forliksrådet.

  1. Wigdis Wollan - wigdis.wollan@nktv.no - wigdis7@gmail.com - mob. 913 94 519

  2. Einar Kristian Wikan - einar.wikan@smola.kommune.no - mob. 995 36 595

  3. Aina Strand - strandaina1@gmail.com - mob. 995 16 431

 

Av domstollovens § 73 følger det at "kommunen skal kotrollere at ingen velges i strid med §§ 70 - 72."

§ 70 - Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

§ 71 - Utelukket fra valg på grunn av stilling

§ 72 - Utelukket fra valg på grunn av vandel

 

§ 60 - Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter