Teknikk- og miljøutvalget

Hovedutvalg for teknikk- og miljø har 7 medlemmer

Leder:  Njål Botten Gjøstøl (Sp)
Nestleder:  Gøran H. Dyrnes (H)

Teknikk- og miljøutvalget  er politisk hovedutvalg for resultatenhetene:

1. Bygg og forvaltning
2. Tekniske tjenester, vakt og beredskap

 Teknikk- miljøutvalget har funksjon som vilt- og naturforvaltningsnemnd og behandler følgende politikkområder:

- Utmarksforvaltning

- Innlandsfiske

- Viltforvaltning

Teknikk- og miljøutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Finn en politiker

Teknikk- og miljøutvalget 2023-2027
p Navn Rolle
Sp Njål B. Gjøstøl Leder
H Gøran H. Dyrnes Nestleder
Sp Sverre Martinsen Medlem
Sp Asbjørg Kanestrøm Medlem
Ap Heidi A. Lura Medlem
Ap Rune R. Tuven Medlem
V Gunn F. Johannessen Medlem
Sp Oddbjørn Junge 1.vara Sp
Sp Ottar Skjølberg 2.vara Sp
Sp Hanne Roksvåg 3.vara Sp
Sp Line Angelica R. Sæther 4.vara Sp
Sp Sigmund Roksvåg 5.vara Sp
H Asbjørn J. Dyrnes 1.vara H
H Egil Betten 2.vara H
Ap Hildur Marie G. Lervik 1.vara Ap
Ap Mona G. Stensønes 2.vara Ap
Ap Halstein Spjelkavik 3.vara Ap
Ap Kjetil Antonsen 4.vara Ap
Ap Marita Hakkebo 5.vara Ap
V Lea Fabri 1.vara V
V Torbjørn S. Aure 2.vara V
V Øystein Johannessen 3.vara V

 

 

Representanter i hovedutvalg bør være representanter/vararepresentanter til kommunestyre (gjennomgående representasjon). 
Leder av hovedutvalgene skal være medlem av kommunestyret.
Hovedutvalgene skal ha representasjon fra formannskapet.
Strategiske prinsippdebatter som angår egen sektor foregår i hovedutvalget.

Hovedutvalgenes myndighet:
-    Innstillingsrett til kommunestyret i saker som bare berører egne virksomheter og som ikke har konsekvenser utover vedtatte budsjett. 
-    Tilrådningsmyndighet til formannskapet i økonomi- og plansaker som har økonomisk konsekvens utover vedtatt budsjett.
-    Avgjørelsesmyndighet i saker som angår egne virksomheter og som er innenfor rammene av eget vedtatt budsjett og i henhold til gjeldende økonomireglement.