Ungdomsråd

Smøla ungdomsråd består av 5 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.
 

Ungdomsrådet er et rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. De skal være ungdommene sin stemme overfor politikerne. I tillegg kan ungdomsrådet arrangere ulike samlinger og arrangement for ungdom.

Ungdomsrådet har 4 møter pr år. I tillegg har de arbeidsmøter for blant annet planlegging av ulike arrangement. Rådet har en egen koordinator - Ronja Moe Betten.

Rådets medlemmer velges for 2 år.  Ungdomsrådet har som tradisjon å invitere alle elever i 7. - 10. trinn og elever fra videregående skole til et valg-arrangement som gir innstilling til kommunestyret på medlemmer som skal velges. Ungdomsrådet velges av kommunestyret. For inneværende periode er det valgt 5 varamedlemmer.

Hallvard OsenLeder
Nora BrevikMedlem 
Karin Oline Torset RoksvågMedlem 
Pål Mikal RangnesMedlem 
Karel NuncicMedlem
Gunn Elise Erlandsen BakkVara 1
Odel GjøstølVara 2
Amanda KvammenVara 3
Andreas RokstadVara 4
Sverre Nicolai FagerheimVara 5


Finn en politiker

Tips ungdomsrådet om aktuelle saker

Utmelding av rådet?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å søke fritak fra verv i ungdomsrådet. Skriftlig søknad med begrunnelse sendes til Smøla kommune: postmottak@smola.kommune.no