Politisk organisasjonskart

Kommunestyret har 17 representanter.

KommunestyretFormannskapetAdministrasjonsutvalgetLivsløpsutvalgetTeknikk- og miljøutvalgetKontrollutvalgetAdministrasjonenRåd, utvalg, nemnder og styrer