Priser for barnehageplass i Smøla kommune

Pris for barnehageplass 2023
Antall dager Pris pr. måned
2 dager pr. uke 1335,-
3 dager pr. uke 1911,-
4 dager pr. uke 2559,-
5 dager pr. uke 3000,- *
Dagsats 225,- pr. dag

*Betalingssatsen fastsettes lik den til enhver tid gjeldende makspris jfr. stortingsvedtak.

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

 

Kostnad for mat i barnehagen 2023

Kostnad for mat i barnehagen 2023
Dager pr. uke Pris pr. måned
3 eller færre dager 260,-
4 og 5 dager 440,-

Artikkelliste