Veterinærvakt

Døgnåpen vakttelefon: 71 64 84 00

Kontortid alle dager: kl. 08.00 - 09.30

Smøla og Aure kommune utgjør et vaktdistrikt for veterinærtjenesten hvor veterinærene Odd Jorulv Skjølberg og Tore Solenes deltar. For Smøla er det veterinær Odd Jorulv Skjølberg som tar på seg de fleste oppdrag innad i kommunen. Tjenesten gjelder hovedsakelig for storfe, småfe og svin, men tar også noe oppdrag når det gjelder kjæledyr.

Alvorlige situasjoner:

  • Er det en alvorlig sak som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kontakt Mattilsynet sin beredskapsvakt tlf. 22 40 00 00 som er tilgjengelig hele døgnet.