Behov for ulike fosterhjem

Mange barn i Norge har behov for fosterhjem, har du rom for en til?

Hvordan er det å være fosterhjem | Bufdir

 

Dette skjemaet er første steg for oss til å bli kjent med deg, og brukes i vurderingen om du og din familie kan bli fosterhjem. Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut og sende inn et slikt skjema.

 

Søknadsskjema fosterhjem

 

Hvert barn er unikt og har sin egen historie og sine egne spesielle behov. Derfor er det også behov for ulike fosterhjem.  

Ulike typer fosterhjem | Bufdir