Orientering om samarbeid

I skolehelsetjenesten er det et tett samarbeid mellom helsesykepleier, lege, fysioterapeut og klinisk sosionom/familieveileder.

Helsesykepleier har faste kontordager mandager og torsdager 08 - 15, ved Smøla barne- og ungdomsskole.

Det vil bli gitt beskjed om eventuelle forandringer.