Tuberkulose

 

Land med høy forekomst av tuberkulose

Pris

Det er gratis å teste seg for tuberkulose

 

Henvisning/undersøkelse

Kontakt Smøla helsestasjon for avtale med helsesykepleier

Helsesykepleier henviser til tuberkuloseundersøkelse. Undersøkelse består av blodprøve. Voksne (15 år og eldre) skal ha røntgenundersøkelse av lungene. Både blodprøve og røntgenundersøkelse blir utført ved Kristiansund sykehus.

 

Smittevern

Lege og helsesykepleier samarbeider om smittevern og smitteoppsporing. Her tilbys undersøkelser og smitteoppsporing av tuberkulose.

Se Smittevernveileder