Til deg som er bekymret for et barn - Til deg som har det vanskelig

Barn og voksne som har det vanskelig, kan ha behov for å ta kontakt med noen. Det finnes tilbud med åpen telefon og chatte-tilbud fra både offentlige og frivillige organisasjoner.

Her er noen du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

Telefon Tjeneste Beskrivelse
976 01 616 Akutt barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal

Barneverntjenesten i Smøla er tilknyttet Interkommunal barnevernvakt utenfor ordinær arbeidstid, alle hverdager 15.30 – 08.00, samt helgedager.

116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

Nasjonalt nødnummer for barn og unge. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

       Chat på www.116111.no

715 74 870 Nordmøre krisesenter

Døgnåpent tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud.                                                                                            

116 123 Mental Helse hjelpetelefonen

Gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Chat på  www.sidetmedord.no

116 123 (tast 2) Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner. Drives av Mental Helse. 

116 006 Vold- og overgrepslinjen Døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym
911 77 770 Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre.

Åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)
  barnevernet.no

Informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. www.barnevernet.no