Oppholdstyper på sykehjem

Bilde av Smøla sjukeheim - Klikk for stort bildeBilde av Smøla sjukeheim MG  Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Inntaksrådet fatter vedtak om opphold.

Søk om sykehjemsplass

Ulike typer korttidsopphold

 • Ordinært korttidsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.
   
 • Rehabiliteringsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem. Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.
   
 • Avlastning for pårørende
  Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.

 
 

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

 • Ordinær plass
  Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
   
 • Skjermet plass
  Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

 

Se også Vedtatt lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende boliger særskilt lagt til rette for heldøgns tjenester for Smøla kommune:

Vedtatt lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold på sykehjem... (PDF, 182 kB)

Artikkelliste