Andre tilskudd

Her finnes noen lenker som kan være nyttig.

Det finnes utallige ordninger der en kan søke støtte. Vi har ingen fullstendig liste over disse, men velger å legge ut noen. Se i høyremenyen. 

Dersom du/dere finner ordninger som kunne vært lenket opp her, tar vi gjerne imot tips.