Søk plass i SFO

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er 1. juni.

Dersom dere ønsker å si opp eksisterende plass dere har, benytt skjemaet nedenfor.

Søknadskjema for SFO, ordinær plass og oppsigelse

Gjeldende priser for 2024:

Gratis for elever i 1. - 2.klasse

For elever i 3. - 4.klasse:
Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 915,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 555,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 3 195,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4.klasse kr. 400,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

Artikkelliste