Datoer for norskprøver

Voksenopplæringa på Smøla har ansvaret for å gjennomføre nasjonale norskprøver to ganger i året.

Norskprøvene avholdes i Smøla voksenopplæring og flyktningtjenesten sine lokaler på Hopen ved siden av Sparebanken.

Datoer for prøveperiode 

 

Dato for muntlig prøve sommer 2024:

Tirsdag 28.05 og onsdag 29.05

Dato for skriftlige prøver sommer 2024:

Onsdag 22.05 og torsdag 23.05

Ta kontakt med Smøla voksenopplæring for oppmelding

Norskprøvene er gratis hvis du har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnsfag.

Hvis du betaler for norsktimene, må du også betale for norskprøven.

Prisen er:

  • Muntlig: kr 819,-
  • Skriftlig (inkl. lytte/lese) kr 922,- 

Samfunnskunnskapsprøven: Kr. 922,- (gratis første gang for rett og plikt-elever, men ikke gratis hvis du må ta den om igjen flere ganger)

Statsborgerprøven: Kr. 922,-  (alle må betale)

jf. Gebyrregulativet 2023/24