Samfunnskunnskap

50 timers kurs i samfunnskunnskap.

Alle, med oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt, må i tillegg til norskopplæring delta på et 75 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. På nettsiden til integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er det informasjon på flere språk om hvem som har rett og plikt.

Den avsluttende prøven i samfunnskunnskap bestilles og avlegges på Smøla voksenopplæring og kan tas på ønskelig språk. Prøven er gratis 1. gang for deltakere med rett og plikt. 2. gangen må rett og plikt kandidater betale.

Deltakere med plikt må betale for prøven uansett antall prøveganger.

Prøven i samfunnskunnskap koster kr. 920 ,-

Pensum til prøven i samfunnskunnskap finnes på  Samfunnskunnskap.no

Neste prøvedato: Fredag 15.12.23 kl. 08:30-09:30

Sted: Smøla voksenopplæring og flyktningtjeneste, Hopen

Ved ønske om å avlegge prøve kan Lotte Bentzen kontaktes på lotte.bentzen@smola.kommune.no eller på telefon 9525 0376

Jf. Gebyrregulativet 2023