Vannmåler

Ved installasjon av vannmåler betaler du forbruksleddet etter faktisk forbruk.

Vannmålere utleveres av kommunen og er kommunens eiendom mot et årlig leiegebyr. Annen måler aksepteres ikke. Vannmåler skal installeres av autorisert rørlegger og dokumentasjon på installasjon må forelegges kommunen før gebyr endres. Flere boenheter kan være tilkoblet samme måler, men fastledd pålegges pr. boenhet uavhengig av antall målere. Installerte målere avleses og faktureres to ganger pr år.

Gebyrer for 2024:

 Eksklusiv mvaInklusiv mva
Kategori 1 (t.o.m. 1”)Kr. 550,-Kr. 688,-
Kategori 2 (t.o.m. 2 ”)Kr. 825,-Kr. 1031,-
Kategori 3 (større enn 2 ”)Kr. 1575,-Kr. 1969,-
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3Kr. 24,-Kr. 30,-
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3Kr. 24,-Kr. 30,-

Artikkelliste