Vannmålerinstallering

Abonnenter i Smøla har anledning til å installere vannmåler. Vannmålere fås utlevert av kommunen og er kommunens eiendom mot et årlig leiegebyr. Annen måler aksepteres ikke.

Vannmåler skal installeres av autorisert rørlegger og dokumentasjon på installasjon må forelegges før gebyr endres. Avlesning av vannmåler skjer to ganger pr. år og sendes ut i månedsskiftet oktober/november og april/mai.

Er eiendommen tilknyttet kommunalt avløpsanlegg vil målt forbruk danne grunnlag for fakturering av kloakkavgiften.

Vann- og kloakkavgiften er todelt:  

- fastledd - samme pris for alle abb. og tilkommer selv om vannmåler er installert

- forbruksledd - stipulert eller målt etter faktisk forbruk (samme som vannmåler)

 

Flere boenheter kan være tilkoblet samme måler, men fastledd pålegges pr. boenhet uavhengig av antall målere.