Høring - utvidelse Aunvågen - Nekton Settefisk AS

Nekton Settefisk AS søker om tillatelse til å utvide settefisktillatelsen på lokalitet 10221 Aunvågen

Ny frist for høringsuttalelse: 07.02.2024

Det søkes om en utvidelse av den årlige produksjonen av sjødyktig settefisk fra 2,5 til ca 5 millioner stk med en vekt på 150-200 gram til 1200 tonn samlet biomasse.

Har du innspill?

Benytt e-skjema, eller send pr e-post til postmottak@smola.kommune.no

e-skjema for høringsuttalelse

 

Dokumenter:

23_01052-1 0 Vedleggsoversikt 323333_2_ (PDF, 155 kB)1

23_01052-1 1. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Nekton Settefisk AS, avdeling A 323334_2_1 (PDF, 22 MB)

23_01052-1 2.2 Avløpsrensing avvanning nytt anlegg 323336_2_1 (1) (PDF, 839 kB)

23_01052-1 3 Helseuttalelse Aunvågen 323337_2_1 (PDF, 6 MB)

23_01052-1 4. 1Planbeskrivelse detaljregulering Aunvågen næringsområde [090323] 323338_2_1 (PDF, 21 MB)

23_01052-1 4.2 Planbestemmelser Aunvågen næringsområde [280223] 323339_2_1 (PDF, 5 MB)

23_01052-1 5 Hydrologirapport Rambøll - Revisjon 07112023 323340_2_1 (PDF, 16 MB)

23_01052-1 6.1.2 Strømmåling Valøya, utslippspunkt 323342_2_1 (PDF, 15 MB)

23_01052-1 6.1.3 Anleggskisse 1 til 1000 7.11.23 323343_2_1 (1) (PDF, 794 kB)

23_01052-1 6.1.3 Arealplankart 1 til 1000 323344_2_1 (PDF, 3 MB)

23_01052-1 6.1.3 N-5 serie ledningskart 323345_2_1 (PDF, 4 MB)

23_01052-1 6.1.4 Beredskapsplan 323346_2_1 (PDF, 10 MB)

23_01052-1 6.1.6 NVE Vassdragskonsesjon gjeldende, rev. 01.07.22 323347_1_1 (PDF, 200 kB)

23_01052-1 6.1.6 NVE Vassdragskonsesjon opprinnelig 323348_2_1 (PDF, 14 MB)

23_01052-1 6.1.7 Adgangskontroll, slusing 323349_2_1 (PDF, 871 kB)

23_01052-1 6.1.7 Avfallsplan og miljøpåvirkning 323350_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 Avtale ensilasje og beredskap Kystmiljø 323351_2_1 (1) (PDF, 4 MB)

23_01052-1 6.1.7 Avvikshåndtering 323352_2_1 (PDF, 878 kB)

23_01052-1 6.1.7 Biosikkerhetsplan Aunvågen 323353_2_1 (PDF, 14 MB)

23_01052-1 6.1.7 Daglig drift klekkeri 323354_2_1 (PDF, 3 MB)

23_01052-1 6.1.7 Daglig rutine SM1 323355_2_1 (PDF, 956 kB)

23_01052-1 6.1.7 Daglig rutine SM2 og SM3 323356_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 Dødfiskhåndtering 323357_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 IK-akvakultur 323358_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 IK-systemets formål 323359_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 Intern og ekstern revisjon 323360_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 Prosedyre for vaksinering 323361_2_1 (PDF, 3 MB)

23_01052-1 6.1.7 Renholdsplan Aunvågen 323362_2_1 (PDF, 4 MB)

23_01052-1 6.1.7 Risikovurdering Aunvågen 2023 323363_2_1 (PDF, 9 MB)

23_01052-1 6.1.7 Vannkvalitetsplan RAS 323364_2_1 (PDF, 2 MB)

23_01052-1 6.1.7 Veterinær helseplan Aunvågen 323365_2_1 (PDF, 10 MB)

23_01052-1 6.2.1 B-undersøkelse Aunvågen 2018.06 323366_2_1 (PDF, 15 MB)

23_01052-1 6.2.1 B-undersøkelse Aunvågen 2023.09 323367_2_1 (PDF, 4 MB)

23_01052-1 NVEs svar på spørsmål om vassdragskonsesjon for Nekton Settefisk 323368_1_1 (PDF, 72 kB)

23_01052-1 Søknadskjema-akvakultur-landbaserte-anlegg 24.11.2023 CHW 323369_2_1 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 90 81 89 09

Adresse

Pb 34
6571 Smøla