Smøla Nærings- og kultursenter KF

Smøla Nærings- og kultursenter KF jobber med satsinger innenfor næring og kultur i tillegg til drifting av Gurisenteret, Smølahallen og kurs og kompetanseenhet. 

Besøksadresser

Smøla Nærings- og kultursenter KF (det gamle butikksenteret på Hopen) og Smølahallen.

Gurisenteret ligger på Edøya

 

Noen av oppgavene som Smøla Nærings- og kultursenter KF driver med:

 • Smøla Nærings og kultursenter KF jobber med utviklingsprosjekt knyttet til næring både for privat virksomhet og i offentlig regi. Dette innebærer både lokalt og regionalt arbeid. Næringsarbeidet omfatter også drift av hoppid-kontor for gründere og saksbehandling av kommunalt næringsfond.
   
 • Enheten samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner og er saksbehandler for Smøla kommune i relevant sammenheng.  
   
 • I tillegg til dette jobbes det blant annet med tilrettelegging for naturbaserte opplevelser gjennom prosjektet "Naturarv Smøla", og sammen med næringslivet og kulturaktører på Smøla, arrangeres det hver høst "Smølabona'n i by'n" og innovasjonscamp i samarbeid med ungdomsskolen,
   
 • Foretaket driver voksenopplæringen og har tilbud om kurs og opplæring for næringslivet. Gjennom Studiesenteret.no. tilbys det også kurs og høyskoleutdanning som sendes fra andre undervisningslokaler i Norge. Her tilbys det også opplæring i forbindelse med serveringsbransjens opplæringskrav.
   
 • Foretaket drifter "Ytre Nordmøre opplæringskontor" som omfatter bedrifter i Aure og Smøla.
   
 • Foretaket drifter også Smølahallen og Gruisenteret.
   
 • Hvert år er det ny oppsetning av spelet "Fru Guri av Edøy".
   
 • Foretaket jobber for å kunne være en felles markedsfører av aktivitet som skjer på øya fra mai til oktober. Gjennom kulturkalenderen og markedsføring for arrangement på Smøla rundt om på ulike arenaer, får publikum en samlet oversikt over spennende arrangement på øya.
   
 • Smøla har et svært stort spekter av kultur og kulturformidling  gjennom året. Tiltak som kystpilegrimsleden, konserter oa. for voksen og barn gjennom den kulturelle skolesekken og spaserstokken er med på å gi gode opplevelser for innbyggere og andre. Samarbeid med kulturskolen om UKM og lag og foreninger for å realisere prosjekt med spillemidler og friluftsaktivitet med turløyper er også en del av oppgaveporteføljen.
   
 • I kultursammenheng jobbes det også på regionalt og nasjonalt plan i forhold til kultur og kultur- og næringsprosjekt. Smøla har stor kulturaktivitet og sørger også for å ha innsikt og deltagelse på relevante arenaer for å fremme et aktivt kulturliv. 

Finn en ansatt i Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Kontaktinformasjon

Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 71 54 46 30
Mobil 971 03 906
Einar Wikan
Næringsrådgiver
Telefon 71 54 00 80
Mobil 995 36 595
Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 71 54 01 44
Mobil 979 86 532
Anne Elisabeth Gjeldnes
Driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 71 54 26 00
Mobil 952 19 008
Asbjørn Ole Karstensen
Driftsleder Smølahallen
E-post
Telefon 71 54 46 50
Mobil 941 42 697

Åpningstider

Man - fre: Kl. 08.00 - 15.30

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla