Kultur

Smøla har et svært aktivt kulturliv gjennom hele året. Smøla Nærings- og Kultursenter jobber med tilrettelegging og samordning av kulturaktivitetene.

Smøla har stor kulturaktivitet og sørger også for å være en deltaker på relevante arenaer for å fremme et aktivt kulturliv både lokalt og regionalt. 

Kystpilegrimsleden, konserter, teater og andre aktiviteter for voksen og barn er med på å gi gode opplevelser for innbyggere og andre. Samarbeid med kulturskolen om UKM, og med lag og foreninger for å realisere prosjekt med spillemidler og friluftsaktivitet med turløyper er også en del av oppgaveporteføljen.

Kulturenheten har ledelse for produksjon av utespelet "Fru Guri av Edøy" . Dette har blitt et kulturelt fyrtårn for Smøla, krever stor innsats hver år. 

Foretaket jobber for å kunne være en felles markedsfører av aktivitet som skjer på øya fra mai til oktober. Det er stadig flere gode aktører som tilbyr gode kultur, idrett og matopplevelser for et stort publikum. Felles markedsføring med bannere, annonser og kulturkalender, får publikum en samlet oversikt over spennende arrangement på øya.

Kulturenheten er saksbehandler til livsløpsutvalg i forbindelse med kulturmidler og kulturprisen. Fagfelt som kulturminneplan og museum saksbehandles også av kulturenheten i SNK KF.