Reguleringsplan Vikan Havn Smøla havneutvikling

 

Smøla formannskapet vedtok i møte 08.10.2019, saknr. 21/19 og kommunestyret vedtok i møte 22.10.2019, saknr. 13/19 reguleringsplan ved Vikan havneutvikling.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er industri-/havneutvikling.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart i målestokk 1:2000, planbestemmelser og planbeskrivelser, samt andre sentrale dokumenter i de ovennevnte sakene er tilgjengelig i planinnsyn.

Dokumentene er også tilgjengelige i kommunens innsynsløsning.