Redusert åpningstid på rådhuset

    Rådhuset stenger døra og telefon på mandag 16.12.2019 fra kl 13:30.

Streaming av infomøte

 

Edøyskipet: Kva veit vi - og kva skjer no?

TID: 5.desember kl. 10.00 - 12.30 STAD: Gurisenteret på Edøy  

Edøyskipet: Kva veit vi - og kva skjer no?

TID: 5.desember kl. 10.00 - 12.30 STAD: Gurisenteret på Edøy  

Datahjelp avlyst - Seniornett Smøla

Pressemelding: Forlenger perioden med to innstilte ferjeavganger mellom Edøya og Sandvika

Ferdigstilling av arbeidet med peleboring fra lekter på Edøya er utsatt fra 25. november til 8. desember.

Viktig info om renovasjon og slamtømming

De siste årene har det vært NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) som har hatt ansvar for avfallshåndtering i kommunen vår. Fra 1. januar 2020 vil NIR bli en del av ReMidt, og det er dette nye selskapet som blir vårt nye kontaktpunkt når det gjelder renovasjon og slamtømming.  Magasinet iRetur skal nå være kommet i postkassa di, der står det mer informasjon om dette. Hvis du vil, kan du også lese magasinet i nettleseren din her: Har du spørsmål om når avfallet ditt blir hentet?   Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming etter 1. januar skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost  firmapost@remidt.no    

NAV Smøla inviterer til frokostmøte for arbeidsgivere

Møte om kulturarrangement

Dato: 26. november Tid: kl. 18.00 Sted: Smøla Folkebibliotek

Skipsfunn på Edøya, Smøla

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.    

Skipsfunn på Edøya, Smøla

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.    

Arbeid på avløpsanlegg Været - fra torsdag 21. november

Torsdag 21. november starter arbeid med frostsikring av avløpsanlegg på Været. Det gjelder "havnevandringen" mellom Coop og Havkroa, og det aktuelle området må stenges for gående til tider. Det er uvisst akkurat hvor lenge arbeidet pågår.  

Endring i fødselshjelp-tilbudet i Nordmøre og Romsdal

Driftssituasjonen ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde er så krevende at ledelsen ved avdelinga iverksetter midlertidige tiltak for å trygge tilbudet til pasientene. Fram til nyttår vil begge avdelingene være åpne for fødende på ukedager, men fire helger vil Kristiansund og Molde veksle på å tilby fødselshjelp. Endringen trådte i kraft fredag 15.nov. Barselomsorg tilbys ved begge sykehusene, som normalt.

Vannavstenging Gjeldberget - Steinsøyneset mandag 18.11.19

Det blir vannavstenging på strekningen Gjeldberget - Steinsøya - Steinsøyneset mandag 18.11.19 fra kl 09.00 til 12.00. Det må påregnes luft og misfarging av vannet når det er tilbake.  

Pressemelding fra Statens vegvesen: Innstiller to ferjeavganger mellom Edøya og Sandvika fra 7. til 25. november

Avgangene som blir innstilt er kl. 04.40 fra Edøya (alle ukedager), og kl. 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag).

Vannmåleravlesning

TJENESTEN ER STENGT. Tid for neste avlesning blir i perioden 1.mai - 1. juni 2021. Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS til eller avlesningsskjema i posten.  Har du ikke mottatt SMS vil skjema for avlesning sendes pr post ca. en uke etter oppstart av avlesningsperioden. Firma mottar avlesningsskjema.  Avlesingsskjema finnes ikke på nett .   

Vannmåleravlesning

TJENESTEN ER STENGT. Tid for neste avlesning blir i perioden 1.mai - 1. juni 2021. Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS til eller avlesningsskjema i posten.  Har du ikke mottatt SMS vil skjema for avlesning sendes pr post ca. en uke etter oppstart av avlesningsperioden. Firma mottar avlesningsskjema.  Avlesingsskjema finnes ikke på nett .   

Vedtatt reguleringsplan Vikan Havn Smøla havneutvikling - Sluttbehandling/egengodkjenning

 

Vedtatt reguleringsplan Dyrnesenga boligområde sluttbehandling/egengodkjenning

 

Vannavstenging Veiholmen forlenget

Grunnet uforutsette problemer blir det dessverre senere påkobling av vannet enn forventet. Nytt tidspunkt er nå forventet å bli ca klokken 19 i kveld, 28. oktober. Smøla kommune beklager forsinkelsen. Det må påregnes luft og misfarging av vannet når det er tilbake.