Covid - oppfriskningsdose

vaksine, sprøyte, blå, medisin, korona - Klikk for stort bildeVaksinedoser

Oppfriskningsdose Covid 19 til flg grupper:

Personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdom.

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko.

 

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere  faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.  

Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.

Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Personer over 65 år

Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdommer.

Her finner du mer informasjon

Vaksinasjon av helsepersonell

Folkehelseinstituttets vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Vurdering av vaksinasjon av helsepersonell gjøres ut ifra behov for økt individuell beskyttelse, behov for å beskytte pasienter mot smitteoverføring og behov for å sikre kapasiteten i helsetjenesten. Avgjørende for vurderingen er i hvilken grad en ny oppfriskningsdose til helsepersonell kan gi disse effektene, og hvor lenge slike effekter vil vare, samt at den individuelle nytten sikkert må overstige eventuelle ulemper.

Oppslutningen om vaksinasjon for de første tre dosene mot covid-19 er høy blant helsepersonell. Det antas at mange i denne gruppen også har gjennomgått infeksjon og dermed har opparbeidet seg hybrid immunitet. Behovet for økt individuell beskyttelse er for de fleste lav. 

En ny oppfriskningsdose til helsepersonell kan gi en økt beskyttelse mot å bli smittet med koronaviruset, men denne effekten er trolig kortvarig og det er usikkert i hvor stor grad en ny dose vil redusere risiko for overføring av smitte til sårbare pasienter.

 

Ønsker du oppfriskningsdose/4.dose?

  • Send sms til 903 65 162, og du får en time til vaksinering på helsestasjon.
     

Kontaktinformasjon

Legekontor
Ekspedisjon
Telefon +47 71 54 46 60

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla