Ansattoversikt


Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder omsorgsboliger 482 57 701
Camilla M.  Betten
Kommunalsjef 414 45 291
Ingeborg J. Dyrnes
Kommunedirektør 934 61 011
Birgit I.  Eckhoff
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Personal- og organisasjonssjef 930 14 960
Tove N Rokstad
Økonomisjef 926 22 899
Ann Karin Strømme
Prosjektleder Vikan Havn og ny brannstasjon 916 63 050
Rolf  Torvik