Endre på stemmeseddel

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

sprukket vannrør

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Økonomi budsjett

Formannskapet har, i møte 27.11.2018, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2019, økonomiplan og handlingsplan 2019 - 2022

HPV vaksine

Smøla helsestasjon minner om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere.

Vaksinasjon må starte senest i desember 2018.

Smøla janitsjar

I år er Smølahelga lagt til 5.- 6. oktober.

Glass_metallinnsamling
Nå innfører Smøla kommune innsamling av glass og metall hos abonnentene som har helårsbolig i kommunen.

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

eFaktura

Smøla kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.