Smøla kommunestyre har i møte den 4. april 2019 sluttbehandlet/egengodkjent reguleringsplan for Dampleia Næringsområde.

Endre på stemmeseddel

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

sprukket vannrør

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

HPV vaksine

Smøla helsestasjon minner om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere.

Vaksinasjon må starte senest i desember 2018.

Smøla janitsjar

I år er Smølahelga lagt til 5.- 6. oktober.

Glass_metallinnsamling
Nå innfører Smøla kommune innsamling av glass og metall hos abonnentene som har helårsbolig i kommunen.

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

eFaktura

Smøla kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.