TID: 5.desember kl. 10.00 - 12.30

STAD: Gurisenteret på Edøy

 

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.

 

 

TJENESTEN ER STENGT.

Tid for neste avlesning blir i perioden ca. 1.- 31.mai 2020.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Avlesingsskjema finnes ikke på nett.

Her er resultatet for Smøla kommune for årets tv-aksjon. 

https://giverstafett.no/more-og-romsdal/smola

 

Valgstyret møttes i går kveld og godkjente det endelige valgresultatet, inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret).

Omsorgsprisen 2019 ble delt ut på Fylkesmannens omsorgskonferanse 10.september til Smøla kommune for sitt arbeid med etablering av virtuell avdeling. Prisen ble delt ut av fylkesmann Rigmor Brøste.

Fra og med 12. august til og med 6. september

Smøla kommunestyre har i møte den 4. april 2019 sluttbehandlet/egengodkjent reguleringsplan for Dampleia Næringsområde.