Valg logo

Fra og med 12. august til og med 6. september

Smøla kommunestyre har i møte den 4. april 2019 sluttbehandlet/egengodkjent reguleringsplan for Dampleia Næringsområde.

Endre på stemmeseddel

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

sprukket vannrør

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

HPV vaksine

Smøla helsestasjon minner om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere.

Vaksinasjon må starte senest i desember 2018.

Smøla janitsjar

I år er Smølahelga lagt til 5.- 6. oktober.

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Hallarøy Sandvær 2005

Smøla formannskap vedtok i møte den 08. februar 2018 at forslag til kommuneplanens arealdel skal sendes på offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.