Kommunevåpen og kommunelogo

Smøla kommunes våpen ble godkjent ved kgl. resolusjon 10.03.89.

Smølas kommunevåpen er "I rødt to oppflygende sølv måker".

Smøla kommunes flagg er "I rødt to oppflygende hvite måker".

Smøla har kommunenummer 1573.

Forskrifter for Smølas kommunevåpen

ble vedtatt i Smøla kommunestyre den 21. juni 1989, sak 63/89.

Gjennom forskriftene legges det klare føringer for bruken av kommunevåpenet: Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunens administrasjon og kommunens institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Våpenet må ikke brukes slik at det kan se ut som privat kjennetegn, og private kjennetegn kan heller ikke sammenstilles med våpnet.

Smøla formannskap kan gi tillatelse til å bruke våpnet

- på souvenirgjenstander av høy kvalitet
- til jakkemerke, bordflagg o.l.
- i merke for stemne og landsmøte når slike blir arrangert i Smøla.
- til pryd på skip av høy standard
- på gaveartikler

I alle tilfelle må særskilt søknad sendes formannskapet sammen med prøve eller nøyaktig tegning med forklarende tekst.

Ta kontakt med publikumssenteret ved behov for nedlastbare filer av kommunevåpen,kommunelogo eller kommunelogo med undertekst.