Beredskapsarbeid

Smøla kommune sin beredskapsplan skal gjøre kommunen bedre i stand til å planlegge, forberede- og organisere tiltak for å begrense ulykker, skader og tap i samfunnet. Beredskapsplanen skal sikre at beste avgjørelse fattes, viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide.   

Mål for beredskapsarbeidet

Smøla kommune har som målsetting å være en trygg og robust kommune med god samfunnssikkerhet og liten sårbarhet.

Dette skal oppnås ved å :

- forebygge uønskede hendelser

- unngå å bygge inn flere risikoer

- redusere skadevirkninger dersom uønskede hendelser inntreffer