Eldrerådet

Eldrerådet skal bestå av tre brukerrepresentanter og to politisk valgte representanter.

Leder: Halstein Spjelkavik
Nestleder: Gunn F. Johannesen


Finn en politiker

 

I hht kommunelovens § 5-12 skal rådet være et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

 

Tips eldrerådet om aktuelle saker