Eldrerådet

Eldrerådet skal bestå av tre brukerrepresentanter og to politisk valgte representanter.

Leder: Halstein Spjelkavik
Nestleder: Gunn F. Johannessen

Medlemmer i eldrerådet
Medlem Vara
Halstein Spjelkavik (Ap) 1. Aase N. Neerland (H)
Gunn F. Johannessen (V) 2. Asbjørg Kanestrøm (Sp)
  3. Nils Jensen (V)
  4. Bjørn Ivar Hannasvik (Sp)
   
  1. Aasta Aspaas
Judith Rogne 2. Arnfinn Fagerheim
John W. Iversen 3. Ivar Iversen


Finn en politiker

 

I hht kommunelovens § 5-12 skal rådet være et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

 

Tips eldrerådet om aktuelle saker