Kontrollutvalget

MedlemVaramedlem
Alf Ole Ødegård Simone Timm Nicolai 
Maren PaulsenTerje Bruseth
Arve Moe Mette Grødahl
Eli RokstadAnders Neerland 
Odd Gunnar Sørøy Merethe Hofstad 

 

Leder: Odd Gunnar Sørøy - kontaktinfo

Nestleder: Alf Ole Ødegård

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. 
Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet fremgår av kommunelovens § 23-2.

Kontrollutvalgets møteplan for 2024 er:

22. februar - 14. mars - 23. mai - 5. september - 17. oktober - 28. november

Kontrollutvalget skal arbeide for:

å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse.
å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Smøla kommune følges opp.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder kan ikke være av samme parti som ordfører.