Politiske møter/saker

Alle møter og møtedokumenter etter juni 2019, finner du i kommunens innsynsløsning.

Det arbeides med å få til en løsning for møtedokumenter fra før 2019.

Frem til dette er klart, vennligst kontakt publikumssenteret.

 

Møteinnkalling publiseres ca 1 uke før det aktuelle møtet.

Møteprotokollene publiseres så snart de er ferdige etter møtet.

Les møteinnkallinger eller møteprotokoller