Barnehagekalender.

Sommerstenging av barnehagene.

Alle barnehagene er sammenslått to (2) uker hver sommer.

Kurs- og planleggingsdager i barnehagen.

Alle barnehagen har fem (5) kurs- og planleggingsdager i året. Da er barnehagene stengt.

 

 

 

Sommerstenging i barnehagene

2016 / 2017

Ukene 29 og 30

2017 / 2018

Ukene 29 og 30

2018 / 2019

Ukene 29 og 30

 

Kurs- og planleggingsdager
 2017 / 2018  Barnehagene er stengt på kurs- / planleggingsdagene
Torsdag 17.august  Kursdag
Fredag 18.august  Intern planleggingsdag
Tirsdag 24. oktober  Kursdag
   
Mandag 19. mars  Kursdag
Fredag 11. mai  Intern planleggingsdag
   
2018 / 2019  
 Torsdag 16. august  Intern planleggingsdag
 Fredag 17. august  Kursdag
 Tirsdag 16. oktober  Kursdag
 Mandag 1. april  Kursdag
 Fredag 31. mai  Intern planleggingsdag

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619