Barnehagekalender.

Sommerstenging av barnehagene.

Alle barnehagene er sammenslått to (2) uker hver sommer

Kurs- og planleggingsdager i barnehagen.

Alle barnehagen har fem (5) kurs- og planleggingsdager i året. Da er barnehagene stengt.

 

2021/2022

Mandag 16. august 2021

Kursdag (felles med skolen)

Tirsdag 17. august 2021

Planleggingsdag (felles med skolen)

Mandag 11. oktober 2021

Planleggingsdag (Skolens høstferie)

Fredag 25. februar 2022

Kursdag (Skolens vinterferie)

Fredag 27.mai 2022

Planleggingsdag (Elev-fri dag på skolen)

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder barnehage
E-post
Mobil 474 47 898