Barnehagekalender.

Sommerstenging av barnehagene.

Alle barnehagene er sammenslått to (2) uker hver sommer

Kurs- og planleggingsdager i barnehagen.

Alle barnehagen har fem (5) kurs- og planleggingsdager i året. Da er barnehagene stengt.

Artikkelliste