Bosetting og integrering i lokalsamfunn

Bosetting og integrering handler om alt som skal til for å etablere et vanlig sivilt liv i et nytt land og i et nytt lokalmiljø. Derfor er et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av stor betydning.

Arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, med flere gir viktige bidrag og støtte i inkluderingen med språktrening, jobbhospitering, arbeid, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt.

Bolig

Som privat utleier kan du også ta kontakt med Flyktningtjenesten dersom du ønsker å leie ut en bolig. 

Utleieboliger må tilfredsstille branntekniske krav og andre tekniske krav med hensyn til takhøyde vindusstørrelse, elektriske installasjoner, rømningsveier med videre.

Skole/barnehage

Når kommunen får utsøkt familier med barn, blir disse så snart som mulig henvist til skoler/barnehager for snarest mulig oppstart.

Kontaktinformasjon

Lotte Bentzen
Programrådgiver og Fagleder flyktningetjenesten
E-post
Telefon 952 50 376
Mobil 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Anne Kathrine Wang
Miljøveileder
E-post
Telefon 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Åpningstider

Man - fre: Kl.  08.30 – 15.30