Frisklivssentral

Trenger du støtte, hjelp og motivasjon til å endre levevaner knyttet til aktivitet, kosthold eller jobb?

Da er frisklivssentralen et tilbud for deg. 

Friskliv er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Vi tilbyr støtte og hjelp til mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom eller som allerede har utviklet sykdom og er sykemeldt.  

Målgruppe:

 • Tilbudet gjelder for aldersgruppa 18-70 år.  
 • Ønsker å endre levevaner.  
 • Har eller står i fare for å utvikle livsstilsykdommer som bl.a. overvekt, høyt blodtrykk eller diabetes type 2 
 • Utfordringer knyttet til psykisk helse.  
 • Har muskel- og skjelettplager.  
 • Er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.  
 • Opplever utfordringer knyttet til jobb eller hverdagen.  

Trenger IKKE henvisning fra lege. 

 • 16 ukers oppfølgning av helsepersonell 
 • Gruppetrening i Smølahallen og trimrom 
 • Utetrening  
 • Gruppekurs innenfor ernæring, mestring, søvn, stress/belastning, snus og røykeslutt 
 • Fokus på trivsel, mestring og fysisk aktivitet

Ønsker du mer informasjon eller henvisning? Ta kontakt med: helsepersonell på helsesenteret, frisklivskoordinator, fysioterapeut, fastlege, helsestasjon eller NAV 

 

FRISKLIV UNG 

 • Et kommunalt tilbud for barn som går i 5-7. klassetrinn.  
 • Tilbudet er gratis og for alle.  
 • Aktivitet og lek i Smølahallen, tirsdager kl. 14.10. Buss hjem kl.16  

 

Ønsker du å melde på barnet ditt? Ta kontakt med skole, helsepersonell på helsesenteret eller frisklivskoordinator lillian.langset@smola.kommune.no /tlf: 900 96 483 

 

Frislivssentral folder 2023