Frisklivssentral

Trenger du hjelp og motivasjon til å endre levevaner knyttet til aktivitet, kosthold og tobakk?

Da er frisklivssentralen et tilbud for deg.

Målgruppe:

Tilbudet gjelder for aldersgruppa 18- 67 år, som ønsker å endre levevaner eller står i fare for å utvikle livsstilsykdommer som bl.a. overvekt, høyt blodtrykk og diabetes type 2.

 

  • 12 ukers oppfølgning av helsepersonell
  • Gruppetrening i Smølahallen og trimrom
  • Utetrening i turløyper
  • Kurs innenfor ernæring, mestring og røykeslutt
  • Fokus på trivsel, mestring og fysisk aktivitet

 

Ønsker du mer informasjon eller henvisning?

Ta kontakt med: frisklivskoordinator, fysioterapeut, fastlege, helsestasjon eller NAV

Informasjonsfolder Smøla Frisklivssentral (DOCX, 488 kB)

Henvisningsskjema Smøla Frisklivssentral (DOCX, 56 kB)

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fredager kl. 08.30 - 12.00