Frisklivssentral starter opp den 19 februar

Trenger du hjelp og motivasjon til å endre levevaner knyttet til aktivitet, kosthold og tobakk?

Da er frisklivssentralen et tilbud for deg.

Målgruppe:

Tilbudet gjelder for aldersgruppa 18- 67 år, og som har, eller står i fare for å utvikle livsstilsykdommer som bl.a. overvekt, høyt blodtrykk og diabetes type 2.

 

  • 12 ukers oppfølgning av helsepersonell
  • Gruppetrening i Smølahallen og trimrom
  • Utetrening i turløyper
  • Kurs innenfor ernæring, mestring og røykeslutt
  • Fokus på trivsel, mestring og fysisk aktivitet

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med: fastlege, frisklivskoordinator, fysioterapeut, helsestasjon eller NAV innen 1. februar.

Informasjonsfolder Smøla Frisklivssentral (PDF, 454 kB)

Kontaktinformasjon

Lillian Langset
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 900 96 483

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.45