Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Disse pakkeforløpene innføres i 2019

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelser (OCD)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Forløpskoordinatorene kan kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Forløpskoordinatorer i Smøla kommune
For voksne  
Stilling Navn Telefon E-post  
Klinisk sosionom Guri Bae Solvang 916 80 033 guri.bae.solvang@smola.kommune.no  
For barn/unge  
Stilling Navn Telefon E-post  
Helsesykepleier