TT-Kort

Transporttjenesten er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt.

  

Dette er en fylkeskommunal ordning for personer som ikke kan benytte offentlig kommunikasjon på grunn av varig funksjonshemming. Kommunen godkjenner brukere av ordningen.

Søknadsskjema med legeerklæring leveres/sendes Helse og Omsorg. Smøla sykehjem.

Godkjente brukere får tilsendt brukerkort med fastsatt beløp som kan brukes ved drosjereiser