Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

  Grønvika Kine Skaget  

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis.

Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

 

Søppel i naturen:

Tips til hva du skal gjøre med søppel på tur

Ikke være et søplehue- film

 

Bålvett i skog og mark:

Tips for godt bålvett på tur

Ikke brenn ned skogen-film

 

Forskjellen på innmark og utmark:

Guide til hvor allemannsretten gjelder - og ikke

Ikke tråkk i salaten-film

 

På do i naturen:

Guide til hvordan du skal gå på do i naturen 

- Ikke gå på do på stien-film

 

Hugging og skading av friske trær:

Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke

- Ikke hugg ned friske trær-film

 

Ta hensyn i naturen:

Husker du å vise hensyn når du er på tur?

- Ikke påfør alle i skogen tinnitus-film

 

Sporløs ferdsel:

Dette er sporløs ferdsel
Slik ferdes du sporløst-film
Husk sporløs ferdsel i sommer

 

Allemannsretten og allemannspliktene-film

Informasjonsfilm fra Norsk Friluftsliv
Språk
Norsk
Engelsk
Somali
Arabisk
Polsk
Eritreisk
Urdu

 

P.S! Husk Friluftslivets uke 3. – 11. september

Vi minner om Friluftslivets uke, som går av stabelen fra første helg i september. I år har uka fått ny grafisk profil, som skal vise enda tydeligere at dette er en morsom aktivitetsuke for folk i alle aldre. Det er nå åpent for registrering av turer og aktiviteter i aktivitetskalenderen på friluftslivetsuke.no