Forurensning i landbruket

Landbruket er en av tre bidragsytere til redusert vannkvalitet i vann, vassdrag og sjø. Sammen med akvakultur og avløp bidrar landbruk med næringsstoffer og jordpartikler som fører til eutrofiering og nedslamming. Det er kommunen som er myndighet på denne type forurensning fra landbruk.

Kommunens myndighet og virkemidler er godt beskrevet hos Miljøkommune.no.