Forurensning

Kommunens myndighet og plikt er beskrevet på nettsiden Miljøkommune.no.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271