Forurensning

Kommunens myndighet og plikt er beskrevet på nettsiden Miljøkommune.no.