Marin forsøpling og mikroplast

Forsøpling av strender og havområder øker. Dyr i havet dør fordi de spiser eller sitter fast i plastavfall. Plast brytes ned til små plastpartikler som kan spises av små dyr i havet og spre miljøgifter når de igjen spises av større dyr. Det er derfor nødvendig både å forebygge og rydde opp for å redusere marin forsøpling. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering.