Døde dyr som forurenser

Smøla kommune har ved jevne mellomrom mottatt henvendelser om fjerning av selvdøde dyr i strandsonen f.eks. sel eller hval. Kommunen har i utgangspunktet ikke plikt til å fjerne døde dyr i naturen, da det anses å være en del av det naturlige kretsløpet. Kommunen kan imidlertid vurdere om det er særlige forhold som gjør at et dyrekadaver bør fjernes, for eksempel hvis:

  • kadaveret ligger nær en drikkevannskilde.
  • tett inntil boligstrøk eller barnehage.
  • det kan være gjenstand for smitte eller andre særlige forhold.

Døde dyr på land, f.eks. hjort, fugler, oter m.v.?  - Gå til "Skadet vilt".