Forurensa grunn

Et terrenginngrep i forurensa grunn øker risikoen for at mennesker blir eksponert for forurensning. Inngrepet øker også risikoen for at forurensningen sprer seg i miljøet. Dersom det ikke blir ryddet opp i forurensningen før det blir bygd og fylt ut på en tomt, kan det være mye vanskeligere å rydde opp på tomta senare. Flytting av forurensa masser fører til forurensning der massene blir plassert. 

Steder der det kan være naturlig å undersøke for grunnforurensning

  • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomhet eller avfallshåndtering.
  • Eiendommer der det har blitt utført flere rive arbeider og rehabilitering av bygninger.
  • Branntomter.
  • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.

 

Mer om forurenset grunn kan du bl.a. finne hos Byggemiljø.no.