Fugleinfluensa

Vi har ikke mottatt ny informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal og Smøla særskilt, per 30. august 2023.

Når du oppdager døde fugler i mindre mengder på din eiendom, kan du grave disse ned i hagen eller legge disse i restavfallsdunken.  Dersom du kaster disse i restavfallsdunken så anbefaler vi at du legger disse inn i to plastposer.

Hvis du ser større mengder av døde fugler, så kan du ta kontakt med Mattilsynet på følgende epost: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no eller telefon 22 40 00 00.  Mattilsynet vil ta kontakt med kommunen.


 

Fjerning av døde fugler på egen eiendom

Selv om det ikke er påvist fugleinfluensa på Smøla, så vil føre-var-prinsippet være greit å forholde seg til.

  1. Ta aldri direkte på døde dyr og fugler.
  2. Bruk en spade/skuffe eller liknende utstyr for å fjerne den døde fuglen.
  3. Dersom du må bruke hendene for å fjerne fuglen så må du bruke hansker.
  4. Har du munnbind igjen fra covid perioden, så kan det være fornuftig å benytte også et munnbind. 
  5. Grav fuglen ned i bakken eller i en komposthaug. 
  6. Legger du fuglen i en komposthaug så må du dekke godt til med kvist og hageavfall over fuglen for å hindre at barn og andre dyr kommer til.
  7. Inntil videre kan du også legge fuglen i to bæreposer og kast den i restavfallsdunken.
  8. Det er helt greit å la en død fugel ligge ute i naturen og la naturen ta seg av denne.
  9. Ta kontakt med mattilsynet hvis du ser mer enn samling av 5 eller flere døde fugler på samme sted.

Dersom Mattilsynet og Veterinærtilsynet senere tidspunkt påviser fugleinfluensa, så vil ny informasjon fra kommunen bli lagt ut, med råd for hvordan du skal håndtere dette.


 

Kan fugler smitte mennesker?

FHI (Folkehelseinstituttet) anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men anbefaler at personer som deltar i innsamling, bruker smittebeskyttelse.  Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker.  Folkehelseinstituttet har mer informasjon. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til mennesker via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom.


 

Mer informasjon:


 

Oppdatert informasjon:

27.07.2023: Informasjonsbrev fra Mattilsynet til kommunene.

Les mer.


02.08.2023:  Matsilsynet: Spørsmål og svar om fugleinfluensa

Les mer.


02.08.2023:  Statsforvalteren orienterer kommunene i epost om at det nå er lagt ut en artikkel om fugleinfulensa. 

Les mer.


02.08.2023: Mattilsynet: Svar til innbyggere om fugleinfluensa.

Les mer.


30.08.2023: Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for fugleinfluensa og produserer oppdaterte oversiktskart.

Les mer.


01.08.2023: Miljødirektoratet.  Jakt på grågås og fugleinfluensa.

Les mer.